Tilbake
Bubble Content
 1. Project
 2. Building
 3. House Name

  Megler

   Kontakt og sign-up

   Meld din interesse

    Omkostningene innebærer dokumentavgift (2,5%), tinglysning og pantattest.

    Priser for hyttene er basert på prisindeks 139,8 fra 15. des. 2021. Prisen vil indeksreguleres etter Statistisk sentralbyrås indeks for ”Enebolig i tre, byggearbeid unntatt stein, jord- og sementarbeid” frem til Leve Hytter påbegynner selve oppføringen av hytta